مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

              گزارش بازدید مدرسه ارمنی 200 ازمجتمع شهید فهمیده ایروان

                                                                           ادامه مطلب


 

سالگرد ميلاد مسعود پيامبر اكرم(ص) و فرخنده زاد روز امام جعفر صادق(ع)را تبريك و شادباش مي گوييم و در استقبال طلوع بدر سيماي درخشان پيامبر رحمت از ثنيات الوداع هستي توفيق همگان را در همدلي و تفاهم در راه تحكيم پايه هاي وحدت و اقتدا به سيره ي گران سنگ نبوي و علوي از خداوند متعال مسالت مي نماييم.او مي آيد و با آمدنش ، شعر بشريت، شعور مي يابد و آسمان هستي به يك باره به نور مي نشيند. زندگي با آمدن او حياتي ديگر و دوباره مي يابد و جان هاي خسته و آواره با نغمه ي دلنشين شعار توحيد و وحدت به سرمنزل مقصود فراخوانده مي شوند تا در افق تابناك يگانگي آرام و قرار گيرند.حبيبي مي آيد كه طبيب دل است و ساقي صهباي وجود ... و چه مي گويم هستي طفيل هستي او : لولاك لما خلقت الافلاك ! محمد(ص) مي آيد و عطر دل انگيز گل واژه هاي كلام او ملك و ملكوت را به رايحه ي توحيد كلمه و كلمه ي توحيد معطر مي سازد. آري هنوز هم فرمان مطاع او مسلمانان را به ميثاق اخوت دعوت مي كند و بشريت را به همزيستي مسالمت آميز فرا مي خواند، و در اين فصل وصل آفرين بيش از هر زمان، ايام خجسته ي نخستين بهار ( ربيع الاول) نقطه ي عطف هستي و رمز و راز همبستگي است ، كه او شمع جمع آفرينش است.اكنون گاه نويد سپري شدن زمستان سرد وسياه جاهليت دررسيده است وطبيعت خشك و بي روح جزيرة العرب در انتظار سرسبزي ربيع لحظه شماري مي كند. آبشار زلال نبوت برسرزمين دل هاي عطش ناك و تفتيده ، جان مي بخشد و كويري كه در باور خود بجز خار و خاشاك نديده است ، اينك خرمي و تازگي و ترنم آواي فرشتگان را تجربه مي كند.

 alt