مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

یادگیری یا مطالعه ثمربخش ، شیوه ای است که در آن بتوان مطالب را در زمان کمتر فهمیده ، آسان تر به خاطر سپرد، مدت طولانی تری آن را حفظ کرد و در امتحان به راحتی به یاد آورد.

دانلود مقاله کامل