مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


هدف از تشکیل انجمن اولياء و مربیان مدارس

به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه انجمن اولیا و مربیان تشکیل می شود.

تركيب اعضاء انجمن اوليا و مربيان مدرسه

1. مدير مدرسه

2. يكي از معاونان به انتخاب مدير

3. نماينده شوراي معلمان

4. معاون پرورشي يا يكي از مربيان امور تربيتي ـ در صورت نبودن مربي، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5. منتخبين اولياي دانش آموزان

تبصره 1 ـ تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات، برابر آئين نامه انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت لزوم، مدير مدرسه مي تواند از نماينده شوراي دانش آموزان، و بر حسب مورد از افراد ذيربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند.