مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اعضای انتخابی انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-96


اعضای اصلی انجمن :
1- جناب آقای مرتضی شریفی
2- جناب آقای یونس رضایی
3- جناب آقای بهنام خان مختاری
4- جناب آقای غلامرضا موسوی