مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

شرایط استفاده از کتابخانه مجتمع :

کلیه دانش آموزان و اولیای آنها و همکاران گرامی می توانند از از کتابهای کتابخانه مجتمع استفاده نمایند .

شرایط امانت گرفتن کتاب :

1 – در طول سال تحصیلی مدت امانت گرفتن هر کتاب حداکثر 15 روز می باشد .

2 – اعضا می توانند حداکثر 3 جلد کتاب هر 15 روز امانت بگیرند . ( با نظر مسئول کتابخانه تا 5 جلد کتاب )

3 – اعضا موظف هستند پس از مدت 15 روز کتاب را به کتابخانه بازگردانند در صورت 3 مرتبه تاخیر در بازگرداندن کتاب به کتابخانه با نظر مسئول کتابخانه از امانت دادن کتاب خودداری می شود .

4 – در صورتی که اعضا نیاز داشته باشند کتاب را بیشتر از 15 روز امانت بگیرند در صورتی که درخواست کننده دیگری در انتظار نباشد می توانند پس از هماهنگی با مسئول کتابخانه حداکثر 15 روز دیگر کتاب را نزد خود نگهدارند .

5 – اعضا موظف هستند نسبت به تمیزی و مخدوش نشدن کتاب تلاش نمایند در صورت مخدوش یا مفقود شدن کتاب ملزم به جایگزینی یا پرداخت هزینه کتاب با نظر کارشناسی مسئول کتابخانه هستند .

6 – اعضا نمی توانند کتاب های مرجع را از کتابخانه مجتمع خارج نمایند .

7 – مدت زمان امانت گرفتن کتاب های کمک درسی با نظر مسئول کتابخانه مجتمع می باشد .

8 – اولیای گرامی می توانند پس از انتخاب  کتاب از لیست کتاب های کتابخانه که در وب سایت می باشد برای دریافت کتاب حضوری مراجعه نمایند و یا درخواست خود را به صورت کتبی توسط دانش آموز به کتابخانه تحویل نمایند .

شرایط استفاده از محیط کتابخانه :

کلیه دانش آموزان و اولیای آنها و همکاران گرامی می توانند از محیط کتابخانه مجتمع استفاده نمایند .

1 – دانش آموزان دوره ابتدایی می توانند روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از محیط کتابخانه استفاده نمایند .

2 دانش آموزان دوره متوسطه و راهنمایی در روز های شنبه - سه شنبه - پنج شنبه و جمعه  می توانند از محیط کتابخانه استفاده نمایند .

3 – همکاران و اولیا جهت استفاده از کتاب های مرجع در طول هفته به غیر از ایام تعطیل می توانند از محیط کتابخانه استفاده نمایند .

4 – رعایت نظم و نظافت و سکوت و عدم جابجایی کتاب ها در صورت استفاده از محیط کتابخانه الزامی می باشد.