مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

ساعات کار و تعطیلات مجتمع شهید فهمیده

روز های کاری:دوشنبه تا جمعه

ساعات کاری: 9 تا 14