مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از موزه حیات وحش ایروان

در روز پنجشنبه 9 آبان ماه،دانش آموزان دوره ابتدایی به همراه مدیر مجتمع و آموزگاران از موزه حیات وحش ایروان بازدید نمودند.

ادامه مطلب...