مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری سومین جلسه آموزش خانواده و تحویل کارنامه های مقطع ابتدایی

در روز پنجشنبه 28 دی ماه با دعوت قبلی از اولیای محترم دانش آموزان مقطع ابتدایی سومین جلسه آموزش خانواده با موضوع "حوزه های رشد در کودکی دوم" با حضور مدرس دوره جناب آقای فرزاد مشاور محترم مجتمع برگزار گردید.

ادامه مطلب ...