مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

نواخته شدن زنگ انقلاب در مجتمع

به مناسبت ورود حضرت امام خمینی(ره) در روز 12 بهمن ماه مراسمی در مجتمع برگزار گردید.در این مراسم آقای هادی معاون آموزشی مجتمع به بیان خاطراتی از دوران انقلاب پرداختند و راس ساعت 9:33 به وقت تهران زنگ انقلاب به صدا درآمد و به صورت کلاسی از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.