مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری جلسه مشاوره انتخاب رشته تحصیلی

در روز سه شنبه 24 بهمن ماه،جلسه مشاوره جهت شناخت اولیا از روند انتخاب رشته با موضوع معرفی شاخه ها و رشته های دوره متوسطه دوم و ضوابط ورود به آنها،چگونگی اجرای آزمون ها و ثبت الکترونیکی آنها و نیز شناسایی استعدادها و رغبت های دانش آموزان،با حضور مشاور مدرسه جناب آقای فرزاد و همچنین اولیای محترم دانش آموزان دوره متوسطه اول و دانش آموزان پایه نهم در سالن اجتماعات مجتمع شهید فهمیده برگزار گردید.